Jesteś akcjonariuszem spółki? - KWO
797 971 083
facebook

Jesteś akcjonariuszem spółki?

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami

Trzecie wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją.

Zarząd Spółki PCWO S.A. z/s w Warszawie (00-697) przy Al. Jerozolimskie 47/2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000658241, posiadającą nr NIP 7010616982, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywa akcjonariuszy Spółki PCWO S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca listopada 2020r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.

 

Drugie wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją.

Zarząd Spółki PCWO S.A. z/s w Warszawie (00-697) przy Al. Jerozolimskie 47/2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000658241, posiadającą nr NIP 7010616982, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywa akcjonariuszy Spółki PCWO S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca października 2020r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

 

Pierwsze wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją.

Zarząd Spółki PCWO S.A. z/s w Warszawie (00-697) przy Al. Jerozolimskie 47/2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000658241, posiadającą nr NIP 7010616982, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywa akcjonariuszy Spółki PCWO S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca października 2020r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz

    Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat oferowanych usług zaznacz poniższe zgody:

    Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leonarda 7, 25-311 Kielce. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności.