Czy ubezpieczenie autocasco pokryje całą szkodę? - KWO
797 971 083
facebook

Czy ubezpieczenie autocasco pokryje całą szkodę?

Skorzystaj z oferty

W przypadku szkody z polisy autocasco ubezpieczyciel może wypłacić tylko część kwoty jaka widnieje w polisie. Jest jednak sposób, aby w przypadku ewentualnej kolizji otrzymać od ubezpieczyciela całą wskazaną w umowie kwotę.

Ubezpieczenie autocasco należy do grupy ubezpieczeń nieobowiązkowych, które w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia będzie chroniło nasz pojazd przed konsekwencjami jego uszkodzenia lub zniszczenia spowodowanego z naszej winy.
Oprócz tego AC chroni również auto przed konsekwencjami zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, huragan, kradzież.

Decydując się na wykup ubezpieczenia AC powinno się zwrócić szczególną uwagę na jego zakres. Może ono obejmować wszystkie zdarzenia, ale może też dotyczyć tylko wybranych zdarzeń, które będą opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Co to jest OWU?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument, który dokładnie zawiera opis warunków umowy. Powinniśmy się z nim zapoznać, jeśli nie chcemy być zdziwionymi, gdy po szkodzie okaże się, że nasze ubezpieczenie akurat takich zdarzeń nie obejmuje.

Ochrona ubezpieczenia AC może obejmować nie tylko pojazd i jego elementy konstrukcyjne, ale także urządzenia, z których w ruchu korzysta kierujący. Należy je wpisać na listę przy zawieraniu umowy. Mogą to być zarówno elementy standardowego wyposażenia, jak i akcesoria dodatkowe. Dodatkowo ubezpieczyć można także sprzęt, który się często przewozi np. w związku z wykonywaną pracą, uprawianym hobby lub potrzebami rodziny. Do tego typu przedmiotów zalicza się urządzenia elektroniczne, sprzęt sportowy czy wyposażenie dziecięce. Ubezpieczenie może też objąć bagaż podróżny. Pamiętać należy jednak, aby przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, wyszczególnić wszelkie dodatkowe elementy, które powinny zostać objęte ochroną.

Czytaj również

Wypadek zbiorowy definicja

WYPADEK ZBIOROWY. DEFINICJA. PRZYKŁADY W wielu przypadkach wypadek przy pracy może być określany jednoczenie jako wypadek zbiorowy. Definicja podaje, że wypadek zbiorowy przy pracy, jako taki, w wyniku którego poszkodowane są co najmniej dwie osoby. Należy pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest do dopełnienia formalności związanych ze zdarzeniem jakim jest wypadek zbiorowy. Definicja wymienia przykłady tego typu incydentów – wypadki górnicze […]

Czytaj więcej

Skręcenie stawu skokowego – odszkodowanie ZUS

Skręcenie stawu skokowego – odszkodowanie ZUS Najczęściej występującym urazem jest skręcenie stawu skokowego. Odszkodowanie ZUS należy się wtedy poszkodowanemu, tylko jeżeli uda mu się udowodnić swoje roszczenia. Statystyki mówią, że każdego roku uraz ten przytrafia się 350-360 tysiącom Polaków. Biorąc pod uwagę częstotliwość i plasuje się więc on w ścisłej ortopedycznej czołówce. Czym jest skręcenie […]

Czytaj więcej

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz

    Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat oferowanych usług zaznacz poniższe zgody:

    Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leonarda 7, 25-311 Kielce. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności.