Czym jest regres ubezpieczeniowy? - KWO
797 971 083
facebook

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Skorzystaj z oferty

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno zwalniać sprawcę kolizji od finansowych konsekwencji. Zazwyczaj właśnie tak działa polisa OC, jednak są przypadki, w których to sprawca kolizji poniesie wysokie sankcje finansowe. Zgodnie z przepisami, zakład ubezpieczeń ma prawo domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania, wówczas mamy do czynienia z tak zwanym regresem ubezpieczeniowym. Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do żądania zwrotu wypłaconego świadczenia?

Co nazywamy Regresem Ubezpieczeniowym?

Regres ubezpieczeniowy to uprawnienie towarzystwa ubezpieczeniowego do żądania od sprawcy szkody zwrotu całości lub części wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania.

Regres ubezpieczeniowy występuje w dwóch odmianach:

 • Regres typowy obejmuje roszczenie ubezpieczyciela o zwrot odszkodowania za wyrządzenie szkody od sprawcy – osoby trzeciej.
 • Regres nietypowy, czyli taki w którym sprawcą nie jest osoba trzecia, ale sam ubezpieczający. Taka sytuacja, w której to sam ubezpieczający, pomimo zawarcia umowy ubezpieczeniowej i objęcia ochroną będzie musiał liczyć się ze zwrotem odszkodowania jakie uiściło towarzystwo ubezpieczeniowe jest wyjątkowa. Dotyczy tylko i wyłącznie ściśle określonych sytuacji, w których można mu przypisać winę w stopniu szczególnie rażącym.

Kiedy ubezpieczyciel ma prawo zażądać ode mnie zwrotu pieniędzy?

 • Spowodowałeś wypadek pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 • Wyrządziłeś szkodę celowo
 • Uciekłeś z miejsca wypadku
 • Spowodowałeś wypadek, prowadząc pojazd, który ukradłeś
 • Wyrządziłeś szkodę, prowadząc samochód bez uprawnień
 • Spowodowałeś wypadek i nie posiadasz obowiązkowego ubezpieczenia OC

W każdym z tych przypadków ubezpieczyciel będzie musiał udowodnić winę sprawcy. Nie ma się jednak, co czarować towarzystwo bez problemu udowodni brak prawa jazdy, czy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Czytaj również

Wypadek zbiorowy definicja

WYPADEK ZBIOROWY. DEFINICJA. PRZYKŁADY W wielu przypadkach wypadek przy pracy może być określany jednoczenie jako wypadek zbiorowy. Definicja podaje, że wypadek zbiorowy przy pracy, jako taki, w wyniku którego poszkodowane są co najmniej dwie osoby. Należy pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest do dopełnienia formalności związanych ze zdarzeniem jakim jest wypadek zbiorowy. Definicja wymienia przykłady tego typu incydentów – wypadki górnicze […]

Czytaj więcej

Skręcenie stawu skokowego – odszkodowanie ZUS

Skręcenie stawu skokowego – odszkodowanie ZUS Najczęściej występującym urazem jest skręcenie stawu skokowego. Odszkodowanie ZUS należy się wtedy poszkodowanemu, tylko jeżeli uda mu się udowodnić swoje roszczenia. Statystyki mówią, że każdego roku uraz ten przytrafia się 350-360 tysiącom Polaków. Biorąc pod uwagę częstotliwość i plasuje się więc on w ścisłej ortopedycznej czołówce. Czym jest skręcenie […]

Czytaj więcej

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz

  Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat oferowanych usług zaznacz poniższe zgody:

  Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leonarda 7, 25-311 Kielce. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności.