Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie? - KWO
797 971 083
facebook

Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie?

Skorzystaj z oferty

Przepisy jasno określają terminy, w których ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie. Nie ważne czy szkoda jest likwidowana z OC czy AC. Niestety jak to często bywa zdarzają się opóźnienia spowodowane zaniedbaniami po stronie ubezpieczonego bądź poszkodowanego.

W momencie kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe zwleka z wypłaceniem odszkodowania, osobie poszkodowanej przysługuje prawo do ustawowych odsetek za powstałe opóźnienia.

Każdy zakład ubezpieczeń ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od momentu zgłoszenia szkody przez poszkodowanego lub uprawnionego. Jeżeli okaże się, że okres trzydziestodniowy jest niewystarczający by określić okoliczności niezbędne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, to wówczas odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od momentu, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Nie może to jednak nastąpić później niż w terminie 90 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Ubezpieczyciel spóźniając się z wypłatą odszkodowania często powołuje się na treści ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych mówiącą o możliwości prowadzenia postępowania odszkodowawczego maksymalnie przez 90 dni.

W niektórych przypadkach zdarza się, że towarzystwo może wypłacić odszkodowanie nawet po upływie 90 dni od zgłoszenia szkody. Może tak się zdarzyć wtedy, gdy ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Nie zawsze jednak wina leży po stronie towarzystwa. Również  zdarza się, że postępowanie likwidacyjne jest przeciągane z winy poszkodowanego. Najczęściej brakuje dokumentów od sprawcy zdarzenia, potwierdzających okoliczności szkody, zgody banku lub firmy leasingowej na wypłatę należności oraz dyspozycji wypłaty odszkodowania od poszkodowanego. Zdarzają się przypadki, gdy klienci zapominają o podaniu numeru konta, na które mają być przelane pieniądze.

Jeżeli towarzystwo nie zachowa określonego w ustawie bądź umowie terminu wypłaty odszkodowania, jest zobowiązane do pisemnego zawiadomienia o przyczynach niemożności zaspokojenia zgłaszanych roszczeń.

Czytaj również

Wypadek zbiorowy definicja

WYPADEK ZBIOROWY. DEFINICJA. PRZYKŁADY W wielu przypadkach wypadek przy pracy może być określany jednoczenie jako wypadek zbiorowy. Definicja podaje, że wypadek zbiorowy przy pracy, jako taki, w wyniku którego poszkodowane są co najmniej dwie osoby. Należy pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest do dopełnienia formalności związanych ze zdarzeniem jakim jest wypadek zbiorowy. Definicja wymienia przykłady tego typu incydentów – wypadki górnicze […]

Czytaj więcej

Skręcenie stawu skokowego – odszkodowanie ZUS

Skręcenie stawu skokowego – odszkodowanie ZUS Najczęściej występującym urazem jest skręcenie stawu skokowego. Odszkodowanie ZUS należy się wtedy poszkodowanemu, tylko jeżeli uda mu się udowodnić swoje roszczenia. Statystyki mówią, że każdego roku uraz ten przytrafia się 350-360 tysiącom Polaków. Biorąc pod uwagę częstotliwość i plasuje się więc on w ścisłej ortopedycznej czołówce. Czym jest skręcenie […]

Czytaj więcej

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz

    Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat oferowanych usług zaznacz poniższe zgody:

    Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leonarda 7, 25-311 Kielce. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności.