Jak postępować w momencie kolizji? - KWO
797 971 083
facebook

Jak postępować w momencie kolizji?

Skorzystaj z oferty

 

Miałeś wypadek, jak powinieneś postępować by nie mieć problemów z policją i z ubezpieczycielem.

  1. Musimy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.
   Jeżeli w wyniku zderzenia samochód nie doznał dużych uszkodzeń, które wykluczałyby jego dalsze przemieszczanie się to usuń go z drogi. Powinniśmy tak postąpić, aby nie zagrażać bezpieczeństwu osób biorących udział w kolizji, a także nie utrudniać ruchu drogowego. 

   • Tylko w usprawiedliwionych przypadkach samochód może pozostać na drodze. W sytuacji, gdy niezbędne jest ustalenie sprawcy oraz w przypadku, gdy sami nie jesteśmy wstanie usunąć pojazdu z drogi.

   Sprawca wypadku powinien:

   • zatrzymać pojazd, nie powodując zagrożenia w stosunku do innych,
   • odpowiednio zabezpieczy miejsce kolizji tak by nie zagrażać innym uczestnikom ruchu (np. ustawić trójkąt ostrzegawczy),
   • jak najszybciej usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitych ani rannych,
   • na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

   Warto wozić ze sobą w samochodzie wzór oświadczenia sprawcy wypadku drogowego po to, aby w momencie nieszczęśliwego wypadku szybciej załatwić wszelkie formalności.
   Warto również pamiętać, że jeśli w wyniku wypadku nikt nie został ranny ani nie zginął – nie musisz wzywać policji.
   Policję musimy wezwać gdy:

   • w wyniku wypadku są zabici lub ranni,
   • istnieje podejrzenie, że jeden z uczestników zdarzenia jest pijany,
   • nie wiadomo, kto jest winien albo sprawca nie przyznaje się do winy,
   • sprawca nie ma polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC.
  2. Oświadczenie

Obowiązek spisania oświadczenia należy do sprawcy wypadku. Oświadczenie  musi zostać spisane niezwykle rzetelnie i starannie (powinno się zwrócić szczególną uwagę na poprawność  danych osobowych zarówno sprawcy jak i poszkodowanego i poprawnie zapisać numer tablic rejestracyjny pojazdów biorących udział w zdarzeniu). Sprawca nie może odmówić sporządzenia oświadczenia. W przypadku, gdy sprawca nie chce sporządzić oświadczenia, poszkodowany musi wezwać policję. Jest to konieczne zwłaszcza wówczas, gdy sprawca odmawia uznania swojej winy lub podejrzewasz, że jest pod wpływem alkoholu.
W przypadku kolizji drogowej można odstąpić od powiadamiania policji. Wówczas uczestnicy kolizji powinny ustalić między sobą, który z nich jest sprawcą kolizji i spisać oświadczenie.
Następnie, jeśli istnieje taka możliwość, sprawca powinien wspólnie z poszkodowanym udać się do firmy ubezpieczeniowej sprawcy w celu złożenia wyjaśnień. Takie zgłoszenie szkody spowoduje szybszą wypłatę odszkodowania.
Ważnym „elementem” kolizji i wypadku są świadkowie – jeśli ktoś widział, co się stało, warto spisać jego dane (również na oświadczeniu). W przypadku rozbieżności w zeznaniach uczestników zdarzenia, umożliwi to określenie, kto jest sprawcą.
Pamiętaj, że tylko wtedy, gdy mamy jasne okoliczności wypadku, spisaliśmy oświadczenie Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci należyte odszkodowanie.

  1. Gdy są ofiary
   Jeżeli w wypadku ktoś zostanie ranny bądź będą ofiary śmiertelne, na kierowcy oraz pasażerach (jeśli są) spoczywają dodatkowe obowiązki, których niedopełnienie grozi odpowiedzialnością karną. Dlatego zawsze jesteśmy obowiązani do: 

   • udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom wypadku,
   • wezwania pogotowia ratunkowego i policji,
   • pozostania na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub policji wymaga oddalenia się, powinniśmy niezwłocznie powrócić na miejsce zdarzenia.

   Kary

   • nieudzielenie pomocy ofierze wypadku: do 3 lat więzienia,
   • ucieczka z miejsca zdarzenia zaostrza odpowiedzialność karną za inne skutki wypadku
  2. Zgłoszenie szkody

Należy również pamiętać, że szkodę zgłasza poszkodowany.
Po rozpoczęciu procesu likwidacji szkody ubezpieczyciel może przesłać do sprawcy pismo, aby potwierdził swoje oświadczenie lub udzielił dodatkowych wyjaśnień. Jeśli jesteś sprawcą, bezzwłocznie odpowiedz na wezwania ubezpieczyciela, ponieważ Twoje „milczenie” przedłuża cała procedurę likwidacyjną. Pamiętaj, że ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nakłada na sprawcę obowiązek potwierdzenia oświadczenia, a zakład ubezpieczeń teoretycznie może w sytuacji, gdy sprawca tego nie zrobi, dochodzić od niego zwrotu części wypłaconego odszkodowania.

Czytaj również

Wypadek zbiorowy definicja

WYPADEK ZBIOROWY. DEFINICJA. PRZYKŁADY W wielu przypadkach wypadek przy pracy może być określany jednoczenie jako wypadek zbiorowy. Definicja podaje, że wypadek zbiorowy przy pracy, jako taki, w wyniku którego poszkodowane są co najmniej dwie osoby. Należy pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest do dopełnienia formalności związanych ze zdarzeniem jakim jest wypadek zbiorowy. Definicja wymienia przykłady tego typu incydentów – wypadki górnicze […]

Czytaj więcej

Skręcenie stawu skokowego – odszkodowanie ZUS

Skręcenie stawu skokowego – odszkodowanie ZUS Najczęściej występującym urazem jest skręcenie stawu skokowego. Odszkodowanie ZUS należy się wtedy poszkodowanemu, tylko jeżeli uda mu się udowodnić swoje roszczenia. Statystyki mówią, że każdego roku uraz ten przytrafia się 350-360 tysiącom Polaków. Biorąc pod uwagę częstotliwość i plasuje się więc on w ścisłej ortopedycznej czołówce. Czym jest skręcenie […]

Czytaj więcej

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz

  Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat oferowanych usług zaznacz poniższe zgody:

  Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leonarda 7, 25-311 Kielce. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności.