Likwidacja polisolokaty - KWO
797 971 083
facebook

Likwidacja polisolokaty

Skontaktuj się z nami, jeżeli planujesz unieważnienie polisolokaty
lub zrezygnowałeś z umowy i pobrano od Ciebie opłatę likwidacyjną

Skontaktuj się

Czym jest polisolokata?

Polisolokaty to potoczna nazwa umowy indywidualnego lub grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Na mocy takiej umowy Klient zobowiązywał się do okresowych wpłat na różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, które w teorii miały wypracowywać zysk.

Nie należy mylić z ubezpieczeniami na życie i dożycie, zdrowotnymi, Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (IKE i IKZE), OFE, III Filarem.

Opłata likwidacyjna - z czym to się wiąże?

W przypadku przedterminowego rozwiązania polisolokaty i wypłaty środków zgromadzonych na rachunku, klient narażony był na utratę większości zainwestowanych pieniędzy. Działo się tak, ze względu na częste pobieranie przez towarzystwa ubezpieczeniowe różnych opłat dodatkowych w związku z rozwiązaniem umowy – w tym opłat likwidacyjnych, nazywanych również wskaźnikiem wykupu. Opłata likwidacyjna wynosiła często od kilkudziesięciu do nawet 100% zainwestowanego kapitału. Zazwyczaj działania te były bezprawne.

Z jakimi ubezpieczycielami walczymy?

 • Aegon
 • Generali
 • MetLife
 • Ergo Hestia
 • Nordea
 • Vienna Life
 • Skandia
 • Europa
 • Aviva
 • Compensa
 • Allianz
 • PKO
 • AXA
 • Open Life
 • Warta
 • Benefia
 • ING Nationale Nederlanden

Straciłeś swoje pieniądze na polisolokacie?

Pamiętaj! Możesz je odzyskać!

W jaki sposób możemy Ci pomóc?

1

Zero kosztów wstępnych! Klient nie ponosi żadnych opłat, to nasza kancelaria ponosi wszelkie koszty sądowe

2

Ryzyko jest po naszej stronie. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wygrywamy sprawy więc niczym nie ryzykujesz powierzając nam sprawę.

3

Rozliczamy się z klientem po zakończeniu wygranej. Podczas trwania współpracy klient nie ponosi żadnych kosztów. Rozliczamy się dopiero po wygranej sprawie.

4

Indywidualne podejście do sprawy. Zapewniamy swoim klientom indywidualny, a nie zbiorowy proces.

5

Reprezentujemy klienta na każdym etapie sprawy. Klient może liczyć na naszą opiekę zarówno na etapie przedsądowym, prowadząc polubowne negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi jak również na etapie sądowym – występując o zapłatę pieniędzy pobranych nienależnie w związku z rozwiązaniem polisy na życie, powiększonych o należne odsetki ustawowe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz

  Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat oferowanych usług zaznacz poniższe zgody:

  Rodzaje opłat, które możemy odzyskać

  Opłata likwidacyjna,

  opłata od wykupu pobierane przy wcześniejszej likwidacji polisy

  Opłata dystrybucyjna,

  transakcyjna – zatrzymana pierwszoroczna składka, oddawana po 10 roku wraz z premią lojalnościową (Aegon, AXA)

  Unieważnienie umowy:

  Dotyczy produktów z dźwignią np: Pareto,Libra (TU Europa)
  Dziesięciokrotka, POSO (Open Life) Lucro (Allianz)

  Przedawnienie: 10 lat od upadku (rozwiązania) polisy

  Dlaczego warto?

  Zero kosztów wstępnych!

  Rozliczamy się z klientem po zakończeniu wygranej. Klient nie ponosi żadnych opłat, to nasza kancelaria ponosi wszelkie koszty sądowe

  Ryzyko jest po naszej stronie

  Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wygrywamy sprawy więc niczym nie ryzykujesz powierzając nam sprawę.

  Indywidualne podejście do sprawy

  Rozpatrujemy każdą sprawę osobno. Zapewniamy swoim klientom indywidualny, a nie zbiorowy proces.

  Reprezentujemy klienta na każdym etapie sprawy

  Pomagamy na etapie przedsądowym, prowadząc polubowne negocjacje z TU, oraz sądowym – występując o zapłatę nienależnie pobranych pieniędzy, wraz z ustawowymi odsetkami.

  Na czym polegała nieuczciwość towarzystw
  ubezpieczeniowych?

  Doradcy finansowi przedstawiali ofertę nie informując rzetelnie o ryzyku, kryteriach doboru aktywów a co najważniejsze, o tzw. opłatach likwidacyjnych, pobieranych w razie wcześniejszego rozwiązania umowy. Klienci często dostawali do podpisania umowę z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przy okazji pobierania kredytu np. mieszkaniowego, aby „podnieść zdolność kredytową”. Umowa ta zawierała 30-60 kart zagęszczonego tekstu pisanego małą czcionką.
  Ponadto przedstawiano im kusząco wyglądające wykresy lub tabelki pokazujące stopy zwrotu w wysokości nawet kilkudziesięciu procent rocznie.

  W praktyce klienci znajdowali się na ostatnim miejscu w kolejce po zyski z polisolokat, zarabiały na nich przede wszystkim banki, ubezpieczyciele oraz pośrednicy finansowi.

  Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leonarda 7, 25-311 Kielce. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności.