Przyczynienie się poszkodowanego do wypadku, a odszkodowanie - KWO
797 971 083
facebook

Przyczynienie się poszkodowanego do wypadku, a odszkodowanie

Skorzystaj z oferty

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych w razie kolizji czy wypadku pomaga w pokryciu strat materialnych, kosztów leczenia, ale także w zaspokojeniu roszczeń osób trzecich. Jaki wpływ na wypłatę odszkodowania ma jednak fakt przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody?

W niektórych przypadkach osoby poszkodowane mają wpływ na fakt zaistnienia czy też rozmiar wypadku. Zdarza się bowiem, że poszkodowani swoim nierozmyślnym zachowaniem stwarzają bardzo niebezpieczną sytuację na drodze. Sytuację, w której poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody reguluje artykuł 362 kodeksu cywilnego.

Jak otrzymać odszkodowanie, gdy udowodniono przyczynienie?

Przyczynienie określa się procentowo, co w praktyce skutkuje tym, iż wszystkie wypłacane poszkodowanemu świadczenia tj. odszkodowanie, zadośćuczynienie, renty, zwrot wszelkich kosztów, zostaną zredukowane o ten właśnie, określony procent. Procentowe określanie stopnia przyczynienia poszkodowanego budzi spory w doktrynie prawnej, jednak obecnie jest to najbardziej powszechny i najczęściej stosowany przez sądy i zakłady ubezpieczeń sposób określania zarówno stopnia przyczynienia jak i należnej wysokości obniżonego odszkodowania.

Najczęstszymi sytuacjami powodującymi uznanie przyczynienia się poszkodowanego do szkody są:

  • podróżowanie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa,
  • podróżowanie z nietrzeźwym kierowcą lub kierowcą bez uprawnień do kierowania samochodem, gdyż decydując się na jazdę z taką osobą wyrażamy przyzwolenie na tę sytuację i jesteśmy współodpowiedzialni za szkody przez nią wyrządzone,
  • wtargnięcie nietrzeźwego pieszego pod samochód,
  • przechodzenie pieszego przez jezdnię w niedozwolonym miejscu lub na czerwonym świetle,
  • poruszanie się rowerem bez odpowiedniego oświetlenia.

To jednak na ubezpieczycielu spoczywa ciężar udowodnienia, iż zachowanie poszkodowanego przyczyniło się do powstania szkody oraz wykazanie związku przyczynowego między zachowaniem poszkodowanego a zaistniałą szkodą. Również zaniechanie działania może mieć wpływ na rozmiar szkody. Wówczas, ubezpieczyciel próbuje udowodnić przyczynienie się, wykazując, iż gdyby nie określone postępowanie poszkodowanego, wspomniana szkoda nie powstałaby lub powstałaby w mniejszym stopniu.

Możliwość obniżenia odszkodowania istnieje wtedy, gdy związek pomiędzy działaniem lub zaniechaniem poszkodowanego a powstałą szkodą jest taki, że gdyby nie określone zachowanie się lub zaniechanie poszkodowanego, bądź w ogóle nie doznałby on szkody, bądź też wystąpiłaby ona w mniejszym rozmiarze.

Należy jednak pamiętać, iż niemożliwe jest w obecnym stanie prawnym całkowite pozbawienie poszkodowanego odszkodowania w związku z jego przyczynieniem się. Takie całkowite pozbawienie odszkodowania może nastąpić dopiero w sytuacji wyłącznej winy poszkodowanego – to znaczy w przypadku, gdy jedyną przyczyną powstałej szkody jest wyłączna, całkowita wina samego poszkodowanego.

Każda sprawa jest inna, a więc wymaga indywidualnego podejścia i rzeczowego zbadania okoliczności.

Czytaj również

DOPŁATA DO SZKODY OC – ODZYSKALIŚMY 5100ZŁ!

Z wielką satysfakcją informujemy, iż za nami kolejna DOPŁATA DO SZKODY OC. W ciągu kilku dni odzyskaliśmy pieniądze dla naszego klienta! Zgłosił się do nas właściciel auta marki Volkswagen Passat rocznik 2013 który otrzymał, jego zdaniem, zbyt niskie odszkodowanie OC Klient uzyskał decyzje z towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłacie odszkodowania w wysokości 4293,32zł. Nasz rzeczoznawca BEZPŁATNIE […]

Czytaj więcej

ODZYSKALIŚMY 4700 ZŁ DLA NASZEGO KLIENTA

Kolejna dopłata do odszkodowania OC! Z wielką satysfakcją dzielimy się z Wami kolejną sprawą zakończoną powodzeniem. Zgłosił się do nas właściciel auta marki Volkswagen PASSAT rocznik 2010r. Który otrzymał, jego zdaniem, zbyt niskie odszkodowanie OC. Klient uzyskał decyzje z TU o wypłacie odszkodowania w wysokości 7753,11 zł. Natomiast nasz rzeczoznawca BEZPŁATNIE przeanalizował sprawę, po czym […]

Czytaj więcej

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz

    Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat oferowanych usług zaznacz poniższe zgody:

    Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leonarda 7, 25-311 Kielce. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności.