Przyczynienie się poszkodowanego do wypadku, a odszkodowanie - KWO
797 971 083
facebook

Przyczynienie się poszkodowanego do wypadku, a odszkodowanie

Skorzystaj z oferty

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych w razie kolizji czy wypadku pomaga w pokryciu strat materialnych, kosztów leczenia, ale także w zaspokojeniu roszczeń osób trzecich. Jaki wpływ na wypłatę odszkodowania ma jednak fakt przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody?

W niektórych przypadkach osoby poszkodowane mają wpływ na fakt zaistnienia czy też rozmiar wypadku. Zdarza się bowiem, że poszkodowani swoim nierozmyślnym zachowaniem stwarzają bardzo niebezpieczną sytuację na drodze. Sytuację, w której poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody reguluje artykuł 362 kodeksu cywilnego.

Jak otrzymać odszkodowanie, gdy udowodniono przyczynienie?

Przyczynienie określa się procentowo, co w praktyce skutkuje tym, iż wszystkie wypłacane poszkodowanemu świadczenia tj. odszkodowanie, zadośćuczynienie, renty, zwrot wszelkich kosztów, zostaną zredukowane o ten właśnie, określony procent. Procentowe określanie stopnia przyczynienia poszkodowanego budzi spory w doktrynie prawnej, jednak obecnie jest to najbardziej powszechny i najczęściej stosowany przez sądy i zakłady ubezpieczeń sposób określania zarówno stopnia przyczynienia jak i należnej wysokości obniżonego odszkodowania.

Najczęstszymi sytuacjami powodującymi uznanie przyczynienia się poszkodowanego do szkody są:

  • podróżowanie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa,
  • podróżowanie z nietrzeźwym kierowcą lub kierowcą bez uprawnień do kierowania samochodem, gdyż decydując się na jazdę z taką osobą wyrażamy przyzwolenie na tę sytuację i jesteśmy współodpowiedzialni za szkody przez nią wyrządzone,
  • wtargnięcie nietrzeźwego pieszego pod samochód,
  • przechodzenie pieszego przez jezdnię w niedozwolonym miejscu lub na czerwonym świetle,
  • poruszanie się rowerem bez odpowiedniego oświetlenia.

To jednak na ubezpieczycielu spoczywa ciężar udowodnienia, iż zachowanie poszkodowanego przyczyniło się do powstania szkody oraz wykazanie związku przyczynowego między zachowaniem poszkodowanego a zaistniałą szkodą. Również zaniechanie działania może mieć wpływ na rozmiar szkody. Wówczas, ubezpieczyciel próbuje udowodnić przyczynienie się, wykazując, iż gdyby nie określone postępowanie poszkodowanego, wspomniana szkoda nie powstałaby lub powstałaby w mniejszym stopniu.

Możliwość obniżenia odszkodowania istnieje wtedy, gdy związek pomiędzy działaniem lub zaniechaniem poszkodowanego a powstałą szkodą jest taki, że gdyby nie określone zachowanie się lub zaniechanie poszkodowanego, bądź w ogóle nie doznałby on szkody, bądź też wystąpiłaby ona w mniejszym rozmiarze.

Należy jednak pamiętać, iż niemożliwe jest w obecnym stanie prawnym całkowite pozbawienie poszkodowanego odszkodowania w związku z jego przyczynieniem się. Takie całkowite pozbawienie odszkodowania może nastąpić dopiero w sytuacji wyłącznej winy poszkodowanego – to znaczy w przypadku, gdy jedyną przyczyną powstałej szkody jest wyłączna, całkowita wina samego poszkodowanego.

Każda sprawa jest inna, a więc wymaga indywidualnego podejścia i rzeczowego zbadania okoliczności.

Czytaj również

Wypadek zbiorowy definicja

WYPADEK ZBIOROWY. DEFINICJA. PRZYKŁADY W wielu przypadkach wypadek przy pracy może być określany jednoczenie jako wypadek zbiorowy. Definicja podaje, że wypadek zbiorowy przy pracy, jako taki, w wyniku którego poszkodowane są co najmniej dwie osoby. Należy pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest do dopełnienia formalności związanych ze zdarzeniem jakim jest wypadek zbiorowy. Definicja wymienia przykłady tego typu incydentów – wypadki górnicze […]

Czytaj więcej

Skręcenie stawu skokowego – odszkodowanie ZUS

Skręcenie stawu skokowego – odszkodowanie ZUS Najczęściej występującym urazem jest skręcenie stawu skokowego. Odszkodowanie ZUS należy się wtedy poszkodowanemu, tylko jeżeli uda mu się udowodnić swoje roszczenia. Statystyki mówią, że każdego roku uraz ten przytrafia się 350-360 tysiącom Polaków. Biorąc pod uwagę częstotliwość i plasuje się więc on w ścisłej ortopedycznej czołówce. Czym jest skręcenie […]

Czytaj więcej

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz

    Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat oferowanych usług zaznacz poniższe zgody:

    Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leonarda 7, 25-311 Kielce. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności.